WEB hosting


Web hosting je usluga zakupa prostora na Internet poslužitelju (serveru). Pojam servera označava čvorište unutar Internet mreže preko kojeg korisnici iz bilo kojeg dijela svijeta mogu pristupiti Vašim web stranicama, te komunicirati putem elektronske pošte.

Usluga hostinga obuhvaća sljedeće:

  • zakup određene veličine diskovnog prostora na kojem će biti smještene Vaše web stranice sa svim podacima koje one sadrže (html, slike, skripte,...)
  • dodjeljivanje određenog broja e-mail adresa (elektronska pošta)

Više o web hostingu...