EU projekt

Nabavkom nove opreme do novog

proizvoda i povećanja konkurentnosti

tvrtke "Tomsoft"

OUspješnim postupkom dodjele i potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije s tvrtkom Tomsoft d.o.o. započeo je postupak provedbe projekta „Nabavkom nove opreme do novog proizvoda i povećanja konkurentnost tvrtke Tomsoft“, apliciranog na E-impuls. Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2017. do 01.03.2018.

Projekt je trenutno u fazi nabave i instalacije nove opreme (hardver i softver) i dizajnerskog rješenja, koji su potrebni za proizvodnju novog proizvoda za koji je prepoznato potencijalno tržište, kao i provedbom ciljanih marketinških mjera. Provedbom projekta, tvrtka će proširiti svoje poslovanje te uvesti novi proizvod u asortiman što će dovesti ne samo do očuvanja postojećih radnih mjesta već i do novih zapošljavanja.

Projekt je u rujnu 2016. godine prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga E-impuls, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Tomsoft d.o.o., a glavni cilj projekta nije samo unaprjeđenje poslovanja i konkurentnosti poduzeća Tomsoft već i unaprjeđenje poslovanja svih njihovih tvrtki klijenata, kojem će finalni proizvod ovog ulaganja pridonijeti, čime se u širem smislu doprinosi gospodarskom razvoju na razini RH zbog čega je ulaganje EU sredstava u ovaj projekt višestruko isplativo. Vrijednost projekta je 390.100,00 kuna, od čega Europska unija sufinancira 64% prihvatljivih troškova.

Kontakt osobe za više informacija:

Meri Ivančević - meri.ivancevic@tomsoft.hr

Detaljnije o fondu i operativnom programu može se vidjeti na sljedećoj stranici: www.strukturnifondovi.hr.