O programu

Općenito

Poslovni sustav „Luceed“ obuhvaća i ujedinjuje sve funkcije poslovanja. Namjenjen je korisnicima koji žele u potpunosti iskoristiti mogućnosti suvremene tehnologije, te time utjecati na brži i stabilniji rast i razvoj uz smanjenje troškova pposlovanja . Omogućuje povezivanje svih djelova poduzeća u jednu cjelinu.

Osim što zadovoljava potrebne zakonske kriterije, neke od karakteristika “Luceeda” su:

 • neograničen unos podataka, po principu “jedan unos za sve pozicije”
 • povezanost i praćenje dislociraih poslovih jedinica (on-line ili sinhronizacijom podataka)
 • kreiranje velikog broja izvješća i analiza uz samostalno definiranje izgleda i sadržaja istih
 • automatika kod kreiranja i slanja datoteka za izvještavanje
 • izrada izvješća za potrebe B2B portala
 • mogućnost kreiranja različitih cijena po poslovnim jedinicama (centralno i u poslovnici)
 • prodajne akcije na više razina
   • robna marka
   • artikl/grupa artikala
   • partner
   • poslovna jedinica
   • period, dan, sat i minuta u danu
 • mogućnost povezivanja sa Data Warehouse sustavima
 • omogućen import cjenika od dobavljača
 • kvalitetan izvještajni sustav (stanju zalihe, analize prodaje, potraživanja)
 • podržan WMS
 • mogućnost rada pomoću ručnih terminala
 • jednostavan ispis svih vrsta naljepnica iz programa (cijene, deklaracije, barcode-a)
 • jednostavna integracija novih radnih stanica i korisnika u sustav
 • komunikacija sa informacijskim sustavima dobavljača tehničke robe
   • RecroNET
   • M-San
   • Microline
   • Asbis
 • omogućena komunikacija pomoću EDI formata koristeći
   • Panteon
   • OptimIT (za Infinite)
   • Megatrend Redok
 • integriran sa inforamcijskim sustavom dostavne službe Oversees i Trast
 • omogućeno praćenje članova kroz Loyalty program


 • Funkcionalnost


  Prodaja robe

  Sustav podržava nekoliko načina funkcioniranja prodaje:

  • maloprodaja
  • veleprodaja
  • maloprodaja iz veleprodaje
  • veleprodaja iz maloprodaje

  Neke od osnovnih mogućnosti:

  • neograničen broj unosa
  • neograničen broja načina plaćanja
  • izdavanje R1-računa u maloprodaji
  • izdavanje veleprodajnih računa u maloprodaji
  • izdavanje i naplata robe prema ugovorenim komercijalnim uvjetima s kupcima
  • prodajne akcije na razini:
    • kupca/grupe kupaca
    • artikla/grupe artikala
    • perioda, dana u tjednu, sata u danu („happy hour“)
  • praćenje vjernostii članova pomoću Loyalty sustava
    • identifikacija člana na više načina (bar code, magnetne kartice, ime i prezime..)
    • evidencija kupljene robe
    • definiranje načina skupljanja bodova (po artiklu, grupi, iznosu kupnje,...)
    • definiranje opcija iskorištavanja bodova kroz rabate, artkle,...
    • definiranje rođendanskog popusta za članove
    • izvještavanje za potrebe daljnjih akcija
    • integracija Loyalty-a sa sustavom za slanje newslettera (email, sms)
    • profiliranje članova po atributima korisnika (dob, spol, mjesto stanovanja...)
    • profiliranje članova prema kupnji (grupe proizvoda, proizvodi, veliki, mali...)
    • mogućnost definiranja neograničenog broja scenarija i upitnika te njihova analiza

  Robno poslovanje

  • u potpunosti je podržan rad s ručnim terminalima
    • predprijem, prijem, otprema, pozicioniranje, naručivanje, inventura...
  • WMS kao opcija u Luceedu
  • mogućnost definiranja neograničenog broja skladišta (distribucijsko, centralno, skladište otpisa, komisijsko skladište....)
  • kvalitetno obrađen izvještanji sustav stanju robe po:
    • svakom nivou specifikacije artikla (grupe/nadgrupe - neograničen broj razina)
    • robnoj marki
    • skladištu/vrsti skladišta
    • po pozicijama (u slučaju korištenja Luceed - WMS-a)
    • poslovnoj jedinici

  • Luceed u svakom trenutku omogućava uvid u stanje zalihe po:

   • maloprodajnim cijenama
   • prosječnim nabavnim cijenama
   • veleprodajnim cijenama
   • starosnoj strukturi zalihe
   • serijskim i LOT brojevima

   Neka ograničenja:

   • prodaja robe koje nema na zalihi – Luceed dozvoljava „podaju u minus“ ovisno o administracijskim pravima djelatnika
   • ograničenje kreiranja dokumenata - ovisno o administracijskim pravima djelatnika
   • uvid u nabavne cijene robe - ovisno o administracijskim pravima djelatnika
   • praćenje tijeka dokumentacije

   Naručivanje robe

   Omogućeno je nekoliko procesa naručivanja robe

   • ručno kreiranje narudžbi (na računalu ili ručnom terminalu)
   • automatsko kreiranje preporuka narudžbi uz ručnu korekciju
   • u potpunosti automatiziran sustav naručivanja robe (interno i od dobavljača)
   • razbijanje jedne narudžbe na više dobavljača

   Kod autopreporuke narudžbe sustav kontrolira:

   • minimalne, maksimalne i preporučene količine na zalihi
   • promet artikla/grupe artikala u periodu
   • životni ciklus artikla
   • koeficjent prometa prethodne godine
   • da li je artikl bio u „out of stock“-u
   • evidencija upita o proizvodu

   Omogućena je direktna komunikacija sa informacijskim sustavima glavnih dobavljača tehničke robe i to:

   • RecroNET
   • M-San
   • Microline
   • Asbis

   Podržane su opcije:

   • export narudžbe u sustav dobavljača
   • import potvrde narudžbe u Luceed koristeći on-line servise ili iz datoteke od dobavljača
   • direktni uvid u stanje/raspoloživot artikla kod dobavljača
   • automatski upis novih artikala evidentiranih kod dobavljača
   • import cjenika dobavljača

   Isti princip moguć je sa svim dobavljačima koji imaju mogućnost prepoznavanja EDI formata zapisa ili sami omoguće integraciju Luceeda u vlastiti sustav.

   Sustav podržava opcije „dokument iz dokumenta“. Sukladno tome, omogućena je jendostavna izrada kalkulacija prema dokumentu narudžbe/potvrde narudžbe koja sadrži sve kalkulativne elemente.


   Računovodstvo i financije

   Omogućena je cjelokupna podrškaka za financijsko poslovanje članica grupacije:

   • analitika mjesta i nositelja torška, kupaca i dobavljača
   • financijska izvješća (zakonom propisana i neograničen broj prema vlastitim zahtjevima)
   • podržani su e-servisi (e-regos, e-fina e-pdv, kreiranje naloga za internet bankarstvo, učitavanje izvoda s interet bankarstva)
   • obračun i isplata plaća i doprinosa iz programa
   • osnovna sredstva

   Izvještavanje o prodaji

   Sustav omogućava export svih podataka za potrebe internog i externog izvještavanja. Navedeno omogućuje integraciju sa vlastitim sustavima izvještavanja.

   Osim mogućnosti exporta podataka , program omogućuje kvalitetno izvještavanje za sve razine upravljanja poduzećem:

   • analiza prodaje po
     • poslovnim jedninicama, smjenama, djelatnicima, regijama, grupama regija
     • godinama, kvartalima, mjesecima, tjednima, danima u tjednu, satima
     • artiklima, grupama artikla, robnim markama, kupcima, dobavljačima
     • načinima plaćanja, poreznim tarifama, ambalažnim naknadama
     • skladištima, vrstama skladišta

   • analiza nenaplaćenih potraživanja

   • Sva izvješća mogu se exportati u forme za web, Excel, kreirati pivot tablice, slati na mailove, fax-eve u predefiniranim terminima. Navedene analize prikazuju točnu komadnu evidenciju prodane robe po dobavljaču radi plaćanja robe dobavljaču i izvještavanja, nakon prodaje.

    Radi veće konkurentnosti na tržištu, sustav omogućuje import cjenika konkurencije te jednostavnu usporedbu maloprodajnih i veleprodajnih cijena.


    Sigurnost podataka


    Posebno je posvećena pozornost sigurnoj pohrani podataka. Sukladno tome omogućeno je nekolio načina pohrane zaštitnih kopija baze podataka i to:

    • unutar svake poslovnice (jedna ili više lokacija)
    • na izdvojene lokacije
    • na servera poduzeća Tomsoft d.o.o.

    Svaka od navedenih opcija kreira se na definirane lokacije:

    • kao zaštitne kopije baze podataka (postoji vremenski raskorak)
    • postupkom replikacije (u realnom vremenu)

    Dodatnu sigurnost pruža opcija razmjene podataka. Prilikom razmjene podataka, program razmjenjuje sve promjene evidentirane u bazi i kreira identične baze podataka na ostalim lokacijama. Sukladno tome, baze u različitim poslovnim jedinicama osiguravaju dodatnu sigurnost u slučaju havarije na serverima jedne od poslovnica. Takve baze mogu poslužiti kao backup.


    Specifikacija i tehnički preduvjeti


    Program Luceed aplikacija je razvijena u programskom jeziku Delphy na MySQL bazi podataka. Baza podataka omogućuje stabilnost informacijskog sustava te garantira nesmetani rad velikog broja korisnika. Luceed podržava Windows platformu i to 98, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows server 2003, Windows server 2008.

    Minimalni preduvjeti za kvalitetno funkcioniranje Luceed programskog paketa je:

    • Računala:
      • Dual-Core CPU, 4GB RAM
      • Windows operativni sustav
      • Printeri - matrični, termalni, paralelni, serijski, mrežni, usb

    • Serveri i OS
      • Quad Core CPU, 8 GB RAM - ovisno o broju klijenata
      • Operativni sustav Linux, Windows