Obračun plaća

Modul je predviđen za izračun dohotka djelatnika te evidenciju i obradu podataka za njegov izračun. Jednostavnom unosom podataka dobiva se baza koja se koristi za daljni izračun, kao i za kreiranje izvješća prema državnim tijelima.

U modulu su sadržani svi podaci o djelatnicima na temelju kojih se generiraju nalozi banci za plaćanje i isplatu plaća.

Modul uključuje izračun autorskih honorara i ugovora o djellu, a sama isplata generira naloge za plaćanje svih obveza iz i na plaću bez potrebnog ručnog unosa naloga za plaćanje.


Dodatno

Kod definiranja matičnih podataka ponuđena je mogućnost unosa podataka koji omogućuju jednostavan obračun i isplatu plaće te uplate obveza iz plaće i na plaću (porezi, prirezi, doprinosi...)

Matični podaci sadrže:

 • osobni podaci o djelatniku (datum rođenja, prethodni staž - evidencija koeficijenta po godini staža, stručna sprema, pozicija u poduzeću...)
 • općina prebivališa
 • olakšice
 • obustave (automatski izračun)
 • pozicije plaća (redovan rad, bolovanje na teret fonda/firme, godišnji odmor, dodatak...)
 • multiosnovica

Moguć je izračun dohotka direktnim unosom definiranih parametara ili kopiranjem plaća prošlog mjeseca. Prilikom kopiranja, dovoljno je upisati novi broj sati rada, a program će izvršiti rekalkulaciju ovisno o unešenim parametrima. U navedenom slučaju potrebno je korigirati podatke koji nisu isti.


Neka od izvješća

Modul sadrži sva zakonom definirana izvješća. NJihovo slanje omogućeno je u elektronskom obliku. Pored predefiniranih izvješća, postoji mogućnost samostalnog kreiranja izvješća za vlastite potrebe.

Neka od izvješća:

 • Obrazac OP
 • RSm obrazac
 • SPL obrazac
 • ID obrazac
 • IDD obrazac
 • Isplatne liste - ispis i e-forma za banku
 • Pojedinačna i sumarna rekapitulacija
 • R1 kartica bolovanja
 • Potvrda o plaći
 • IP kartica
 • Kartica plaća
 • Analiza plaća po pozicijama i djelatnicima
 • Obračun poreza i prireza po općinama
 • Lista obustava po kreditorima i djelatnicima
 • Lista sindikalnih članarina

Veze s ostalim modulima

Financijsko knjigovodstvo

Modul funkcionira samostalno, bez korištenja drugih modula. U slučaju da se koristi modul LUCEED - Financijsko knjigovodstvo, prijenos će se napraviti prema unaprijed zadanoj shemi . Korisnik samostalno definira temeljnicu za kontiranje obračuna plaća.


Servis

Modul evidentira učinak djelatnika prema stavci servisnog naloga. Na temelju stavki računa iznos za uplatu djelatniku u slučaju izračuna djela plaće prema učinku.